Preparatıon Of Nanosized CoAl2O4 Powders By Combustıon Synthesıs


HALEFOĞLU Y. Z.

I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2009, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1