Akut subaraknoid kanamalı hastalarda Willis poligonu anevrizmalarının tespitinde bilgisayarlı tomografik inceleme


SAĞLAM F., AKGÜL E. , İNAL M. E. , OKUR N.

5. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2003

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye