Peptik Ülserli olgularda Çölyak Hastalığı


TÜMGÖR G. , AĞIN M. , MART Ö. Ö. , BARUTÇU A.

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye