Yanıt yüzey metodu kullanılarak enantiyosaf mandelonitril sentezinin optimizasyonu


ALAGÖZ D. , YILDIRIM D. , TÜKEL S. S.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye