β3-Adrenoceptor Control of Lower Genitourinary Tract Organs and Function in Male: An Overview.


KAYA E. , SIKKA S., Oral D., OZAKCA I., GUR S.

Current drug targets, cilt.19, ss.602-612, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier