İŞLETME GRUPLARININ İŞ ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİLERİ: 2003 – 2016 DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİM


KARADEMİR B. , SEZGİLİ K., KORKMAZ G.

7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 05 Mayıs 2017