The submandibular approach in the treatment of mandibular condyle fracture


BENLİDAYI M. E. , COŞKUN S. , TÜKEL H. C. , Çalışkan M.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016