Parabolik kalınlıklı Al ZrO2 metal seramik çifti olarak fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış dönen disklerde tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi ile elastik gerilme şekil değiştirme analizi


BOĞA C.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016