Birinci Basamakta Gebe Takibinin Önemi: Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgusu


Orhan Ö., GÖK N., Tutlupınar B., AKPINAR E.

16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 11 - 14 Mayıs 2017