Gıda işleme yöntemlerinin biyoaktif bileşikler üzerine etkisi.


cemek k., ŞENER A., ÜNAL M. Ü.

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), 25 - 27 Nisan 2019