Altın Piyasasında Piyasa Riskinin Ölçülmesi: Riske Maruz Değer (VAR) Yöntemi ile Bir Uygulama


KANDIR S. Y. , Evci S.

Bankacılar, pp.53-70, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Bankacılar
  • Page Numbers: pp.53-70

Abstract

Aim of this study is to determine the appropriate distribution and model for VAR in the gold market. Daily return data of BIST and London gold markets are used for the period January 2003- November 2013. VAR is calculated by the Variance-Covariance method with the symmetric and asymmetric GARCH models based on normal and student-t distributions. Analysis results suggest that at 99 percent confidence level, the models based on student-t distribution have more accurate predictions of VAR for gold returns that exhibit leptokurtic and fat-tailed features.

Bu çalışmanın amacı altın piyasasında öngörülecek VAR değerleri için uygun dağılımın ve modelin belirlenmesidir. Çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013 dönemlerine ait BİST ve Londra altın piyasasına ilişkin günlük getiri serileri kullanılmıştır. VAR değerleri, normal ve student-t dağılımlarına dayanan simetrik ve asimetrik GARCH modelli Varyans-Kovaryans yöntemi ile hesaplanmıştır. Analiz sonuçları, kalın kuyruklu ve aşırı basık dağılım gösteren altın getiri serileri için yüzde 99 güven düzeyinde student-t dağılımına dayanan modellerin daha doğru VAR öngörülerinde bulunduğunu göstermiştir.