Monoplejiye sebep olan üst serikal epidural hematom olgu sunumu


ATEŞ T., MENEKŞE G., ÖKTEN A. İ. , ÖZSOY K. M. , UYSAL İ., GÜZEL E., ...Daha Fazla

Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye