İnsektisit Maruziyeti ve Diyabet Riski


AKBABA M. , KURT B., ÖTEGEN V. R. , İLTER H.

4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 25 - 29 Mart 2018