Dudak damak yarığı olgusunda daimi lateral eksikliğinin Cad/Cam ile rehabilitasyonu: İki olgu sunumu


ERKAN E. S. , EKREN O.

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017