Hititçe İle "Türkiyede'deki Halk Ağzından Derleme Sözlüğü"ndeki Benzer Kelimeler Üzerine


Creative Commons License

AKDOĞAN R., Şimşek Ö.

KUBABA Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi, no.28, pp.15-26, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Some words spoken in Anatolia in the second millennium  BC have remained in  people’s repertuary through the transfer from generation to generation in oral culture, and it is possible to meet these words not in today's dictionaries, but in the people's mouths. When we compare  the words in "Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü", a dictionary that was published in 12 volumes by Turkish Language Institution, to the Hittite words,  we found that a lot of words are actually still being used in today. The paper consists of examination of the 60 Hittite words by treating their meanings in both Hittite language and also compilation dictionaries.

M.Ö. 2. binyılda Anadolu'da konuşulan bazı kelimeler, sözlü kültürle kuşaktan kuşağa aktarılması suretiyle insanların dağarcığında kalmıştır ve bu kelimelere günümüz sözlüklerinde değil de halk ağızlarında rastlamak mümkündür. Türk Dil Kurumu tarafından 12 cilt olarak yayınlanmış "Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü" ile Hititçede kullanılan kelimeleri karşılaştırdığımızda aslında bir çok kelimenin hâlen kullanılmakta olduğunu tespit ettik.Makale, Hititçede kullanılan  60 kelimenin Hititçe ve derleme sözlüklerindeki anlamlarının ele alınarak  incelenmesinden oluşmaktadır.