MESLEK LİSELERİNİN ATÖLYE DERSLERİNDEKİ ELEKTRONİK DEVRE UYGULAMALARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ AÇIK UÇLU DENEY YAZILIMLARI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ


Şen B., TEKDAL M.

8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008, ss.222-227

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.222-227

Özet

Bu çalışmada, meslek liselerinin atölye derslerindeki elektronik devre uygulamalarının bilgisayar destekli açık uçlu deney yazılımları kullanılarak gerçekleştirilmesinin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi araştırılmıştır.

Araştırma 2004/2005 eğitim öğretim yılının birinci yarı yılında, Adana Yüreğir İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak tüm ikinci sınıf öğrencilerinden yansız olarak iki sınıf belirlenmiştir. Deney grubu 33, kontrol grubu 32 öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubunun dersleri araştırmacı tarafından uygulatılan yazılımlarla bilgisayar destekli işlerken, kontrol grubu ise aynı konuları öğretmenleri ile sadece atölyede işlemişlerdir.

Araştırma sonunda deney grubu ile kontrol grubunun akademik başarı sontest puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark çıkmış, fakat kalıcılık puanları arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.