Nörofibramatozise eşlik eden spinal dural ektazi olgu sunumu


GÜZEL E., ÖKTEN A. İ. , ÖZSOY K. M. , ATEŞ T., MENEKŞE G., GÜZEL A.

Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye