Liu Tipi ve İki Parametreli Ridge Tahmin Edicilerin Kestirim Performanslarının Karşılaştırılması


ÖZBEY F.

14. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 28 Mayıs 2013