ÇÜ-EDS: ÜNİVERSİTELER İÇİN EKONOMİK BİR E-ÖĞRENME DESTEK SİSTEMİ


TEKDAL M.

2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2016, ss.52

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.52

Özet

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) alanında süregelen gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da yeni olanakların doğmasına yol açmıştır. Bunların başında, bilgileri zaman ve mekândan bağımsız ve hızlı bir şekilde öğrenenlere ulaştırmayı sağlayan e-öğrenme teknolojileri gelmektedir. Diğer taraftan, Açık Kaynak Kodlu Yazılmalar (AKKY) e-öğrenme sistemlerinin hem ekonomik ve hem de parametrik bir boyut kazandırmıştır. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere karşın bu teknolojilerin eğitim kurumlarında kullanılması ve yaygınlaşması istenen boyutta olduğu söylenemez. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, en önemli neden, e-öğrenme kurslarının geliştirilmesi ve yayınlanmasında karşılaşılan sorunlar gelmektedir. Bu çalışmada, e-öğrenme kurslarının hazırlanmasından yayınlanmasına kadar tüm işlemlerin yapılabildiği ekonomik ve kullanışlı bir e- öğrenme destek sistemi (ÇÜ-eDS-Çukurova Üniversitesi e-Öğrenme Destek Sistemi) geliştirilmiştir. Sistem, Öğrenme Nesneleri Deposu (ÖND), İçerik Geliştirme Editörü (İGE) ve kursların yayınlanmasını ve yönetimini sağlayan Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) olmak üzere üç ana modülden oluşmaktadır. Sistem bir dönem boyunca 60 öğrenci tarafından kullanılarak test edilmiştir. Dönem sonunda, Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SKÖ) kullanılarak sistem değerlendirilmiş ve kullanılabilirlik puanı 100 üzerinden 65.17 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre sistem kullanılabilir olmakla birlikte yeterli seviyede olmadığı söylenebilir.