Health Affects of Biocide in Cosmetic Products


Çot D. A. , Yener E., AKBABA M.

3.Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016