Okula Uyumu Etkileyen Etmenler


Bekirler A., Günay Bilaloğlu R.

in: Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi, Seda Şahin,Raziye Günay Bilaloğlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.27-66, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Eğiten Kitap
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.27-66
  • Editors: Seda Şahin,Raziye Günay Bilaloğlu, Editor
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Okula uyumu etkileyen etmenler aile, çocuk, öğretmen, akran ve okul ile ilgili faktörleri kapsamaktadır. Bu faktörler aynı zamanda, birbirleri ile etkileşim içerisindedir. Her bir etmenin ortak bir yönü, çocukların beklenti, ilgi ve ihtiyaçlarının temel alınmasıdır. Bu beklenti, ilgi ve ihtiyaçlar çocuktan çocuğa değişebilmektedir. Okul öncesi dönemi, çocukların formal eğitim sürecine adım atmaları adına kritik bir evreyi temsil etmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemde eğitim-öğretim sürecine başlamadan önce okula uyum ile ilgili çalışmalara yer verilmesi uygun görülmektedir. Okula uyum etkinliklerinin işlevsel ve etkili olabilmesinin yolu, uyum sürecinde etkili olan faktörlerin ve çocukların bireysel farklılıklarının bilinmesi ve bu yönde planlamalar yapılmasından geçmektedir. Çocuğun bir üyesi olduğu aileye ilişkin özellikler de onun tüm gelişim alanlarına etkileri aracılığıyla okula uyum sürecinde önemli etkilere sahiptir. Çocuğun ebeveynleriyle arasındaki bağlanma ilişkisinin niteliği, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları, aile bireyleri arasındaki ilişkiler ve aile ile öğretmen arasındaki iletişim çocukların genel uyum becerilerinin ve okula uyum sürecinin belirleyicileri arasındadır. Okula uyumu etkileyen çocuğa ilişkin özellikler arasında çocuğun cinsiyeti, yaşı, mizaç özellikleri, sağlık durumu ve sosyal ilişkilerini düzenlemede önemli yeri olan öz düzenleme becerileri ve duygusal zekâ gibi unsurlardan bahsedilebilir. Öğretmenin sahip olduğu kişisel özellikleri, çocukları tanımaya yönelik girişimleri, sınıf yönetimine ilişkin anlayış ve becerileri, eğitim ortamlarının hem fiziksel hem de sosyal açıdan düzenlenmesi, ailelerle ilişkileri de çocukların okula uyumuna katkı sunan öğretmene ilişkin faktörlerdir. Çocukların sosyalleşmelerine, kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan akran ilişkileri de okula uyum üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahiptir. Okulun fiziksel özellikleri, okul personeli ve okuldaki işleyiş de çocukların okula karşı tutumlarında ve okula uyum sağlamalarında etkili unsurlardandır. Öğretmenlerin tüm bu unsurların farkında olmaları okula başladıkları dönemde çocukların uyum sağlamalarını kolaylaştıracak ve ilerideki öğrenim yaşamlarında okula karşı olumlu tutumlar geliştirmelerinde etkili olacaktır