Fudayl Çelebi’nin Edebü’l-Evsıyâ’ Adlı Eseri Özelinde Çocukların Malî Haklarının Gözetimi: Vesâyet


KORKMAZ Ö. , KAYAPINAR H.

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018), 9 - 11 Nisan 2018