Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Uluslararası Boyutu


Creative Commons License

GÜNEŞ İ.

8. Türkiye?de İnternet Konferansı, Askeri Müze, Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul (19-21 Aralık 2002), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2002, ss.1-18

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-18

Özet

Bilgi paylaşımında ve üretiminde büyük imkanlar sunan internetin, tüm dünyada  yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte,bu açık ağın ticari amaçlarla kullanılıp kullanılamayacağı düşünülmüş ve sonuçta bu ortamda gerçekleştirilen ve ‘Elektronik  Ticaret’ diye adlandırılan yeni bir ticaret şekli ortaya çıkmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak,toplumun tüm kesimlerinde bilgisayarın artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincinin oluşması, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın sağlanmasında elektronik ticaret stratejik bir önem kazandırmaktadır.

           

Elektronik ortamda yapılan ticaretin nasıl vergilendirileceği konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yoğun bir tartışma sürüp gitmektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler karsısında mevcut vergisel düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin en önemli nedenlerinden birisi, elektronik ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırmasından dolayı, devletlerin kendi yasal düzenlemelerinin yeni ekonominin oluşturduğu global ticaret düzenini kavrayamamasıdır.

               

Gelişen bilgi teknolojilerinin beraberinde getirdiği elektronik ticaret,Türkiye için olduğu kadar tüm dünya için çok yeni bir olgudur. Elektronik ticaret konusunda teknik, idari ve hukuki yapısını tamamlamış örnek bir ülke olmadığı gibi,uluslararası platformlarda da bir çok sorun yaşanmaktadır.

 

Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde elektronik ticaretin tanımı, gelişimi ve elektronik ticaret türleri incelenecektir. İkinci bölümde ise elektronik ticarette uluslararası vergileme sorunu ele alınacaktır. Bu kapsamda öncelikle uluslararası ticarette uygulanan geleneksel yöntemler incelenecektir. Bunu takiben 3.bölümde elektronik ticaretin ortaya çıkardığı vergileme sorunları teknik ve yasal açıdan ele alınarak öneri ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.