CUPRESSUS SEMPERVIRENS TEMELLİ BİR AKTİF KARBON İLE REACTIVE BLACK 5’İN ADSORPSİYONU


BALCI B. , Erkurt F. E. , KESKİNKAN O.

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 30 Kasım - 03 Aralık 2018