RAPID METHOD FOR DETERMINATION OF ACUTE MYOCARDIALINFARCTION: A NEW DESIGN OF ELECTROCHEMICALBIOSENSOR


KARTLAŞMIŞ K. , KÖKBAŞ U. , TULİ A. , KAYRIN L.

Uluslararası Biyokimya Kongresi, 19 - 23 Eylül 2017