Çukurova Bölgesı̇nde Gebelerde Toksoplazma Gondı̇ı̇, Rubella Vı̇rüs, Sı̇tomegalovı̇rüs ve Herpes Sı̇mpleks Vı̇rüs Enfeksı̇yonları İ ̇ çı̇n Serolojı̇k Göstergelerı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı


Çetin Duran A., Çetiner S.

. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2021, ss.195

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.195