KÜLTÜR ve DİN


ÖZBOLAT A. , KİRMAN M. A.

Karahan Kitabevi, Adana, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Karahan Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Adana

Özet

Bu çalışmada kültürün en önemli unsuru olarak görülebilecek olan dinin, kültürden; kültürün dinden bağımsız olarak düşünülemeyeceği ön kabulünden hareket edilmektedir. Özellikle içinde yaşadığımız Türk kültürünün, tarihsel, toplumsal ve iktisadi arkaplanını göz önünde bulundurduğumuzda kültürün din ile iç içe geçmiş ve kaynaşmış olduğu kolaylıkla görülecektir. Hayatın her ekonomik ve toplumsal tarzının dine karşılık gelen bir formu gözlemlendiği gibi, dinin de toplumsal alana yansımaları görülmektedir. Çalışmada, kültür ve din bağlamı, seçilen makalelerde temel odak noktası olarak belirlenmiştir. Bölümleri oluşturan makaleler, kültür ve dinin kesiştiği bir bağlama oturmaktadır. Kültür ve din ilişkisinin temel alındığı bu çalışma, “teorik çerçeve” nin ardından, “geleneksel sözlü kültür ve din”; modern kültür ve din”; “küreselleşme, popüler kültür ve din”; “dış göç, kültür ve din”; “halk inançları, kültür ve din” ve son olarak “siyasal kültür ve din” alt bölümlerinden oluşmaktadır.