Tatarlı Höyük 2013-2014 Yılları Zooarkeolojik Çalışmaları


Girginer K. S.

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, ss.145-166

  • Basıldığı Şehir: Diyarbakır
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.145-166

Özet

Tatarlı Höyük zooarkeolojik çalışmalarına 2015 yılı kazı sezonunda başlanmış ve halen devam etmektedir. Bu çalışma kapsamında 2013 ve 2014 kazı sezonlarından ele geçen malzemeler çalışılmıştır. Çalışılan kemik malzemenin tümü Helenistik Dönem’e tarihlenmiştir. Genel olarak, zooarkeolojik çalışmaların amacı, geçmiş dönem insanlarının yaşantılarını, diyetini, hayvansal geçim kaynaklarını ve buna bağlı olarak ekonomilerini ve hayvanlara yüklenen inanç, adak gibi soyut anlamların kavranmasıdır. Buradan yola çıkarak zooarkeolojik çalışmalar sayesinde geçmiş dönem insanıve çevresi hakkında önemli ip uçları elde edebiliriz.