UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME


Yeniad M., TEKDAL M.

8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008, ss.755-760

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.755-760

Özet

Modern toplumlarda sosyal ve ticari hayattaki rekabetin sonucu olarak bilginin paylaşımı ve yeniden bilgiye dönüştürülme süreci son derece hızlanmış, bireyleri doğumdan ölüme kadar bilgiyle iç içe olmaya zorlayarak, eğitim evreleri ve mesleki yaşantıyı da içine alan tüm hayatın bir öğrenme süreci ya da öğrenme yaşantısı haline dönüşmesine yol açmıştır. Bireylerin geleneksel eğitim sistemleri tarafından karşılanamayan yaygın ve mesleki eğitim taleplerinin karşılanmasında; zaman ve mekân sınırlamalarını kaldıran, imkân ve fırsat eşitliği sağlayan, bireysel farklılıklar ve coğrafi engeller ile tesis ve personel eksikliklerinden bağımsız, ulaşım, gıda ve barınma gibi ilave masrafları olmayan, öğrenci merkezli yapıya uygun, bilgisayar ve ağ temelli İnternet teknolojilerini kullanan web tabanlı eğitim, bir alternatif/destek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, web tabanlı eğitimde kullanılmak üzere, öğrenme kuramları ve pedagojik yaklaşımlar gözetilerek bir portal yazılımı geliştirilmiştir. Portal bileşenlerini PHP programlama dili, MySQL veritabanı yönetim sistemi, Apache web sunucusu ve Linux işletim sistemi oluşturmuştur. Portalın değerlendirilmesi için örnek dersler hazırlanmış ve geliştirilen değerlendirme anketi uzmanlara uygulanmıştır. Veriler; görsellik ve etkileşim, sunuş ve teknik yapı ile eğitsel özellikler açısından incelenmiş ve portalın uzmanlar tarafından başarılı bulunduğu görülmüştür.