Öğretmen Adaylarının Basamak Değeri ve Sayma Sistemlerini Anlama Düzeyleri


TARIM K. , Dinç Artut P.

İlköğretim Online, cilt.12, ss.759-769, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: İlköğretim Online
  • Sayfa Sayıları: ss.759-769

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre basamak değeri ve sayma sistemlerine ilişkin hataları anlama , analiz etme , açıklayıcı dil düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu amaçla 2010-2011 öğretim yılı 3. sınıflarına devam eden 140 sınıf öğretmen adayı (kız:71; erkek: 69) ile çalışılmıştır. Basamak değeri kavramına ilişkin temel becerilere yönelik ve ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin yapabileceği hataları içeren dört soru veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
Bu araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının hatayı tanıma boyutunda diğer boyutlara göre daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak öğretmen adayları hatayı analiz etme ve hataları açıklamada kullandıkları dilde yeterli düzeyde cevaplar üretememişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Basamak değeri, Öğretmen adayları, Sayma sistemleri. 
The purpose of this study is to determine preservice teachers’ levels of understanding (error reproduction ) and analyzing (dept of analysis ) the errors about place values and numeration systems and their using descriptive language according to their genders. This study was designed as a descriptive survey and both qualitative and quantitative research techniques were used. Accordingly, the study was carried out with 140 (female: 71, male: 69) pre-service classroom teachers at the third grade in the academic year of 2010-2011. Four questions which were intended for basic skills about the concept of place value and which included possible errors that the students at the primary school might make were used as the data collection tool. The results of this research revealed that preservice teachers were more successful in understanding the errors than they were in the dept of analysing and using descriptive language. Preservice teachers; however, could not give satisfactory responses about analyzing the error and the language that they used in explaining the errors. 
Key Words: Place Value, Preservice Teachers, Numeration Systems