Mustang Film with Feminist Narrative Approach and Evaluating Research Methodology for Setting Feminine Language; Digital Storytelling Workshop


Creative Commons License

Elpeze Ergeç N.

SineFilozofi, vol.4, no.7, pp.10-27, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 7
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.31122/sinefilozofi.514971
  • Journal Name: SineFilozofi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.10-27
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, based on feminist theory and feminist narrative approach in cinema, it was aimed to draw a frame about the possibilities of establishing feminine language in cinema through the female director. The Digital Storytelling workshop practice was designed to include the female audience and to see the connection with film. For this scope, Mustang film directed by Deniz Gamze Ergüven was chosen in this study. The film has been evaluated through feminist film narrative of Smelik (2008) how she presented to the audience with feminine language by feminist film narrative, the point of view and characters. It has been seen that the film presents gender differences with a female view and presents criticism of the asymmetric power relationship between the genera. In this study, “My scene” Digital Storytelling workshop practice was organized with the film’s women audience and so six digital stories were produced during the workshop. The potential to create a feminine language was observed in the stories that evaluated the film through the scenes they identified with the Mustang film. The results indicated that the participating defined “women” in the center of digital stories those analyses content and thematic. Finally, the participants experienced feminine language through their story in “My scene” workshop practice. 

Bu çalışmada, sinemada feminist teori ve feminist anlatı yaklaşımları temelinde, kadın yönetmen aracılığıyla sinemada dişil dil kurabilmenin imkanlarına ilişkin bir çerçeve çizilmiştir. Bu çerçeveye kadın seyirciyi dahil etmek ve filmle kurduğu bağlantıyı görmek için yeni ve farklı bir yöntem olarak Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışmada Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği Mustang filmi yargısal örneklemle seçilerek anlatısı, bakış açısı ve karakterleri aracılığıyla dişil dili izleyiciye nasıl sunduğu Smelik (2008)’in feminist film anlatısı ile değerlendirilmiştir. Filmin, toplumsal cinsiyet farklılığını kadın bakışı ile sunduğu ve cinsler arasındaki asimetrik iktidar ilişkisini eleştiriler getirdiği görülmüştür. Çalışmada filmin kadın seyircisi, “Benim Sahnem” Dijital Hikaye Anlatı Atölyesine alınmış ve atölye sürecinde Mustang filmi bağlamında altı dijital hikaye üretilmiştir. Atölyede, katılımcıların film sahneleri ile özdeşleşim kurarak hikayelerini yazımları ve dişil dili oluşturma biçimleri gözlemlenmiştir. Hikayelerin içerik ve tematik analizlerinde kadınlığı, hikayelerin merkezine yerleştirildiği görülmüştür.