T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN ANAYASA MALİ HÜKÜMLERİMİZ VE KAMU MALİ KURUMLARIMIZDAKİ REVİZYON


Ergen Z.

Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Adana, Türkiye, 3 - 05 Ocak 2020, ss.55

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.55

Özet

Ülkemizde 21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa Değişiklikleri, 16.04.2017 tarihinde halkoylamasına sunularak kabul edilmiş, buna ilişkin 27.04.2018 tarihli ve 663 sayılı Yüksek Seçim kurulu Kararı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Anayasa Değişikliği sonrasında uygulanmasına başlanılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte, kamu yönetimi ve kamu mali kurumları yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Başta 2709 sayılı 18.10.1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda olmak üzere, uygulamada birçok kamu mali kurumunun yapısı ve işleyişi revize edilmiştir. Bu bağlamda Anayasamızın Dördüncü Kısım “Mali ve Ekonomik Hükümler” Başlığı altında yer alan Birinci Bölüm “Mali Hükümler” kısmındaki 160-161- 162-163 ve 164. Maddelerini kapsayan, saydığımız kimi maddeleri mülga hale getiren bu değişiklikler çalışmamızda ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun hazırlanış ve uygulanış esaslarına ilişkin olarak yetkili kurumların yapısına yönelik yeni düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelerle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 1 sayılı Cetveline ekli yürütme organlarından olan Bakanlıkların sayısı 26’dan 16’ya indirilmiştir. Ayrıca bütçe kanununun hazırlanma ve uygulanma esaslarını yürüten Maliye Bakanlığı ve ona bağlı Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdürlüğü’nden(BUMKO) bu bütçe düzenlemesi ve uygulaması ile ilgili bu görev alınarak BUMKO mülga hale getirilmiş ve Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ile birleştirilerek yeni bir teşkilat yapısına kavuşturulmuştur. Çalışmamızda bu konular ayrıntıları ile ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Anayasa Revizyonu, Kamu Mali Yönetimi, Mali Kurumlar