2 4 Diamino Toluen ile Glutaraldehit Kullanılarak Elde Edilen İmin Bağı İçeren Çözünmeyen Polimerik Ligandın Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Yapısal Karakterizasyonu ve Esterleşme Reaksiyonu Üzerine Katalitik Aktivitesinin Belirlenmesi October 26 28 2016


gönül i., AY B. , KARACA S. , SARIBIYIK O. Y. , YILDIZ E. , SERİN S.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016, 26 - 28 Ekim 2016