Konvansiyonel Tıp mı Fonksiyonel Tıp mı Scabies Olgusu


MURAZ M., GÖK N., AKPINAR E.

15.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016