Delphinidin chloride bileşiğinin in vitro genotoksik ve antigenotoksik etkileri


HÜSUNET M. T. , İLA H. B.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress(IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016