Human Health Effects of Pesticide Residues


Çelik S., GÖKDENİZ M. , AKBABA M.

3.Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016