Adanada Pestisit Uygulayıcılarının Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması


SOLAK Y., ACAR O., YOLDAŞCAN B. E. , OKYAY R. A.

3. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ, 3 - 07 Mart 2019