Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) Hocası Arslan Baba Bir Sahâbî Olabilir Mi?


TATLI B.

VI. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ YESEVÎLİK SEMPOZYUMU, 23 - 25 Kasım 2018