Left ventriculer systolic dysfunction after percutaneous closure of atrial septal defect


DENİZ A. , GÖK M. , CÜREOĞLU A. , USAL A.

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 10 Mart 2016