Cognitive Load Measurement and Game-Based Learning


ALDAĞ H. , Meşe C.

ICITS 2017 - 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.218-219

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.218-219

Özet

Bilişsel Yük Ölçümü ve Oyun-temelli Öğrenme

Can MEŞE

Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yozgat / TÜRKİYE,

e-posta: canmese@gmail.com

Habibe ALDAĞ

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Adana /

TÜRKİYE, e-posta: habibe@cu.edu.tr

ÖZET

Bilişsel yük ve oyun temelli öğrenme eğitimin ayrı kollarından gelişmiştir. Günümüzde iki konuda eğitimcilerin çok yoğun olarak çalıştıkları konulardandır. Son yıllarda internetin de yaygınlaşmasına paralel olarak okul öncesinden, endüstriye kadar tüm eğitim çevrelerinde oyun-temelli öğrenme popüler hale gelmiştir. Günümüzde çoğu araştırmacının oyun-temelli öğrenme modellerinin üzerinde çalıştığı söylenebilir. Ancak, daha tasarım aşamasında bilişsel yapılarla, öğrenme amaçlarının, oyun nitelikleri ile ilişkilendirilememesi oyun-temelli öğrenmelerden beklenen olumlu sonuçların alınamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle oyun-temelli öğrenme ile bilişsel yük ölçümlerinin ilişkilendirilmesi daha da önem kazanmaktadır.

Bilişsel yük kuramı, öğrenme görevi çok fazla bilişsel kapasite gerektirdiğinde öğrenmenin çalışan bellek kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle gerçekleşmeyeceği düşüncesini temel alır. İçsel, dışsal ve üretici yük olmak üzere üç farklı nitelikte bilişsel yük önerilmiştir. Toplam bilişsel yük ve farklı nitelikteki bilişsel yük türlerinin ölçümü için farklı yaklaşımlar ve yöntemler geliştirilmiştir. Öznel puanlamalar, ikincil görev performansına dayalı nesnel ölçümler, fizyolojik durumun ölçülmesi bunlardan bazılarıdır.

Oyun, bireysel oyuncuların veya ekip halindeki oyuncuların, oyunun kuralları ve ilkeleri bağlamında, belirli bir amaca ulaşmak için çalışmalarını gerektirir. Genellikle rekabeti, işbirliğini veya her ikisini birden teşvik eder. Oyun sürecinde pek çok bireysel kararlar ve/veya ekip kararları alınması gereklidir. Bilişsel yük kavramını göz önüne alarak öğrenme oyunları tasarlamak isteyen öğretim tasarımcılarının ilk karşılaştıkları sorun ölçüm sorunudur. Bireysel bilişsel yük ölçümü araştırmacılar için şu anda bile zorlayıcı bir konu iken farklı nitelikteki oyunların oynanma sürecinde ve etkileşim halinde, bilişsel yük ölçümlerinin yapılması daha da güçtür.

Bu çalışmada bilişsel yük ölçümleri, oyun-temelli öğrenmenin nitelikleri temelinde incelenecektir. Öğretim tasarımcıları için metodolojik, kuramsal ve doğrudan uygulamaya yönelik problem durumları tartışılacaktır. Oyun- temelli öğrenme ve bilişsel yükün birleştirilmesine yönelik araştırma gündemi sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Bilişsel yük, bilişsel yük ölçümü, oyun-temelli öğrenme, oyun nitelikleri

Cognitive Load Measurement and Game-Based Learning
Can MEŞE
Bozok University, Education Faculty, Department of Computer Education and Instructional Technologies, Yozgat / TURKEY, e-mail: canmese@gmail.com
Habibe ALDAĞ
Çukurova University, Education Faculty, Department of Computer Education and Instructional Technologies,
Adana / TURKEY, e-mail: habibe@cu.edu.tr
Abstract:
Cognitive load and game-based learning topics developed from separate branches of educational technology. Nowadays these two areas are intensively studied by educational researchers. Game-based learning became very popular from kindergarten to industrial educational environments with the diffusion of internet. We are still working on game-based learning models. However, not relating cognitive structures to the learning objectives in the design phase, we fail to reach desired results from game-based learning. For that reason, it is important to relate cognitive load factors to the game-based learning models.
Cognitive load theory claims that if learning task requires too much cognitive capacity, learning will not occur due to the limited capacity of working memory. Three kind of cognitive load is proposed as extraneous, intrinsic and germane load. The variety of approaches and methods developed to measure total cognitive load as well as different kinds of cognitive loads, for example perceived load measurement, objective performance measurement with second-task, physiological state measurements.
Game requires individual players or team players to work for desired results based on rules or principles of the
game context. Many individual decisions and/or team decisions must be made during the game process. The first
problem faced by instructional designers who want to design learning games based on the concept of cognitive
665
load is the problem of measurement. While individual cognitive load measurement is still a challenging issue for researchers at this time; it is even more difficult to measure the cognitive load during highly interactive game playing process.
In this paper, cognitive load measurements will be explored in the game-based learning context.
Methodological, theoretical and applicational problems will be discussed for instructional designers. A research agenda on combining game-based learning and cognitive load will be presented.
Keywords: Cognitive Load, Cognitive Load Measurement, Game-Based Learning, Gaming Characteristics