Mevsimlik Tarım İşçilerinin Biyosidal Ürünlere Maruziyet Durumları


AYTAÇ N. , GÖNÜLTAŞ T., AKBABA M.

4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 25 - 29 Mart 2018