SİSTEMATİK RİSKİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA ISTANBUL TURİZM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


KANDIR S. Y. , Karadeniz E., İskenderoğlu Ö.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.189-202, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.189-202

Özet

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören turizm şirketlerinde sistematik risk düzeyini etkileyen değişkenlerin belirlenmesidir. Bu bağlamda, 8 turizm şirketinin 2003-2012 yılları arasındaki finansal verileri üzerinde Genelleştirilmiş Momentler Yöntemiyle analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, BIST Turizm şirketlerinde aktif büyüklüğü ile sistematik risk arasında pozitif bir ilişki, aktif devir hızıyla sistematik risk düzeyi arasında ise negatif bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Öte yandan, modeldeki diğer bağımsız değişkenler olan asit test oranı, kaldıraç oranı ve aktif karlılığı ile sistematik risk düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir.

The aim of this study is to determine the variables that affect the systematic risk levels of tourism companies traded in Borsa Istanbul (BIST). In this manner, generalized method of moments (GMM) is employed by using financial data of 8 tourism companies quoted in Borsa Istanbul for the 2003–2012 period. Analysis results suggest that size affects systematic risk positively, while asset turnover has a negative impact on systematic risk. Furthermore, acid-test ratio, leverage ratio and return on assets seem to have no impact on systematic risk.