CERRAHİ OLMAYAN ENDODONTİK TEDAVİ SONRASINDA PERİAPİKAL LEZYONA SAHİP DİŞİN 3 YILLIK TAKİBİ OLGU SUNUMU


ÖZBİLEN G., YOLDAŞ H. O. , YILMAZ A. Ş. , DUMANİ A.

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016