Kistik Glioblastome Vakasında Ponksiyon Uygulanmasının Herniasyon Üzerine Etkisi Olgu Sunumu


ÖZAY R., KALAN M., ÇETİNALP N. E. , AYVALIK F., DOĞAN M., BALKAN M. S. , ...More

Türk Nöroşirürji Derneği XXVI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey