MOOC Platformlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Değerlendirmesi


TEKDAL M. , Baz F. Ç. , Çatlak Ş.

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.346

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.346

Özet

Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetleri için de yeni olanakların doğmasına yol açmaktadır. Bu gelişmelerin belki de en önemlilerinden biri massive open online courses (MOOC) e-öğrenme kurslarının hızla yaygınlaşması ve kullanılmaya başlaması olarak görülebilir. Ancak MOOC projesi, kısa sürede basın ve yayın kuruluşlarında popüler olmasına karşın, bu konuda yapılan akademik yayınların aynı ölçüde ivme kazandığı söylenemez. Bunun nedeni, bu projenin akademik platformlarda yeterince gündeme gelmediği şeklinde yorumlanabilir. Bu konudaki açığı kapatmaya yardımcı olmak için, bu araştırmada mevcut MOOC platformlarını karşılaştırmaya ve tanıtmaya yönelik bir analiz yapılacak ve proje hakkında bir durum değerlendirmesine yer verilecektir.