İngilizce Dersinin Uzaktan Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri


Şirin R., TEKDAL M.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.14, no.1, pp.323-335, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.323-335

Abstract

The main purpose of this study is to explore students’ views on English language courses through distance education. Freshman English courses in some departments are taught through distance education via computer-mediated communication at Gaziantep University. In the present study, it was aimed to determine students’ views towards their computer-mediated English course based on the data collected from those students. The study was designed as a survey method using a questionnaire. The questionnaire was given to 410 students from main and extension campuses of Gaziantep University during 2012-2013 spring term and 368 of them were evaluated. In order to enhance the validity of the research results a questionnaire with three sections were applied. In the analysis of the data, frequencies, percentages, ANOVA and chi-square tests were used. Statistical analyses were carried out by using SPSS 15.0 software for Windows. Students stated that in contrast to classical methods computer-assisted distance education system had positive sides such as having visual elements and giving them the opportunity to follow courses at any place and time, having chance to learn at their own pace and using technology in education. 

Bu araştırmanın amacı İngilizce Dersinin Uzaktan Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşlerini betimlemektir. Gaziantep Üniversite’sinde 1. sınıf İngilizce dersleri bazı bölümlerde bilgisayar ortamında uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Bu dersi alan öğrencilerden elde edilen verilere göre bu derse yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Bu anket 2012-2013 bahar döneminde Gaziantep Üniversitesi merkez ve taşra kampüslerinde 410 öğrenciye uygulanmış ve bunlardan 368 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonuçlarının geçerliliğini artırmak üzere öğrencilere üç bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Verilerinin çözümünde frekans, yüzde hesaplamaları, anova ve kikare testleri uygulanmıştır. İstatistiki çözümlemeler SPSS 15 windows paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Anket uygulanan öğrenciler klasik yöntemlerde olmayıp, bilgisayar destekli uzaktan eğitim sisteminde yer alan görsel öğeler, istediği an istediği mekânda takip edebilme, kendi hızında öğrenme, eğitimde teknoloji kullanımı gibi özelliklerine olumlu görüş bildirmiştir.