Farklı Parametrizasyon Tekniklerinin Saurida lessepsianus (Russell, Golani & Tikochinski, 2015)?un von Bertalanffy Büyüme Parametrelerinin Tahminine Etkis


GÜNDOĞDU S. , BAYLAN M.

Ege Su Ürünleri Dergisi, cilt.32, sa.4, ss.205-208, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 32 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Ege Su Ürünleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.205-208

Özet

Bu çalışmada Saurida lessepsianus’un von Bertalanffy büyüme modeli parametreleri tahminine, farklı parametrizasyon tekniklerinin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Galucci ve Quinn parametrizasyonu, Mooij parametrizasyonu, Francis parametrizasyonu ve Schnute parametrizasyonu kullan ılmıştır. Akaike Bilgi Kriteri (AIC), güvenirlik aralıkları ve parametreler arası korelasyonlar yardımıyla modeller karşılaştırılmıştır. Buna göre en uygun parametrizasyon yöntemini Francis parametrizasyon yöntemi olduğu tespit edilmiştir.