CEDRUS LIBANI’DE YAŞ GRUPLARINA GÖRE KOZALAK VERİMİ


Bilir N., Çetinkaya D.

2. INTERNATIONAL MEDITERRANEAN CONGRESS , Bayrut, Lebanon, 2 - 03 February 2023, pp.38-43

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bayrut
  • Country: Lebanon
  • Page Numbers: pp.38-43
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Toros Sediri, Lübnan Sediri olarak ta adlandırılan Cedrus libani A.Rich. üzerinde gerçekleştirilmiştir. Cedrus libani, genel doğal yayılışını yaklaşık 405 000 hektarda Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yapmaktadır ve bu tür “Türkiye Milli Ağaç Islahı Proğramı”nın asli türlerinden biridir. Çalışma kapsamında, yaş gruplarına göre, bazı büyüme özelliklerinin (ağaç boyu, dip çap ve göğüs yüksekliği çapı, yaş) kozalak verime olan etkisi araştırılmıştır.   Yedi yaş grubu (Y1: 40<Y, Y2: 40<Y<60, Y3: 60<Y<80, Y4: 80<Y<100, Y5: 100<Y<120, Y6: 120<Y<140, Y7: 140<Y) ve her bir gruptan 15 olmak üzere 105 ağaç/birey üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Y1 yaş grubunda (<40 yıl) 16.1 olan ortalama kozalak sayısı, Y7 yaş grubunda (>140 yıl) 33.5’e yükselmiştir. Uygulanan varyans analizi sonucunda büyüme özellikleri ve kozalak verimi bakımından yaş grupları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) farklılık ortaya çıkmıştır. Duncan testi sonucunda, Y1, Y2 ve Y7 yaş grupları diğer yaş gruplarından belirgin farklılık göstermiştir. Korelasyon analizi sonucunda, çalışmaya konu özelliklerin tamamı (ağaç boyu, dip çap ve göğüs yüksekliği çapı, yaş, kozalak sayısı) arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) ve pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Dolayısıyla, yaş ile birlikte kozalak sayısının arttığı ortaya çıkmıştır. Ancak, çalışma bir yıllık veriler ışığında gerçekleştirildiğinden ileriki yıllara yönelik yeni çalışmalar yapılmalıdır.   Çalışma sonuçlarıyla türün tohum kaynaklarının tescil, tesisi gibi ıslah faaliyetleri ile diğer ormancılık uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.