Türkiye'de Yemeklik Tane Baklagiller Üretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri


TON A., KARAKÖY T., ANLARSAL A.

TURKISH JOURNAL OF AGRİCULTURE-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.2, no.4, pp.175-180, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF AGRİCULTURE-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.175-180

Abstract

Summary: In Turkey, Chickpea is in the first rank in  pulses and it is followed by lentil, bean and faba bean respectively. In the world, Turkey is one of the most important producer and exporting countries especially for chickpea and lentil. In recent years, Turkey’s chickpea and lentil production are in downvard trend. Our country has diverse ecological regions for growing many pulses species.  Our production potential of pulses must be evaluated and a great importance must be given to the production of cultivars with high yield potential, quality and standart bigness seed. On the other hand,  ın Turkey, winter chickpea  production in coastal region and winter lentil production in central Anatolion region must be widened. Pulses production must be done by using proper growing techniques.  Sowing and harvesting should be done by machine.At the same time good war should be made against disease and insect for increasing yield potential of pulses. So, in Turkey,  pulses plantation can be increased much more than nowdays.

Key Words: Chickpea, plantation, export, import,yield

 

Özet: Türkiye’de yemeklik tane baklagiller içerisinde ekim alanı ve üretim bakımından ilk sırayı nohut almakta, bunu sırasıyla mercimek, fasulye ve bakla izlemektedir. Türkiye, özellikle nohut ve mercimekte Dünyada en önemli üretici ve ihracatçı ülkeler içerisinde bulunmaktadır. Son yıllarda ise nohut ve mercimek üretimimiz ve ihracatımız bir azalma eğilimi içerisinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, birçok yemeklik tane baklagil türlerinin üretimine uygun farklı ekolojik koşulları içeren bölgelerimiz bulunmaktadır. Bu üretim potansiyelimiz değerlendirilmeli, dış pazarların istekleri doğrultusunda, standart irilikte, kaliteli ve yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerimizin üretimine önem verilmelidir. Ayrıca, uygun yetiştirme teknikleri kullanılarak üretim yapılmalı, kıyı bölgelerimizde kışlık nohut yetiştiriciliği, iç bölgelerimizde kışlık mercimek yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalı, ekimde ve hasat da makine kullanımına önem verilmeli, hastalık ve zararlılarla yeterli düzeyde mücadele edilerek verimlilik artırılmalıdır. Böylece, Türkiye’de yemeklik tane baklagiller tarımının bugünkünden çok daha fazla yaygınlaştırılması mümkün görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Nohut, ekim alanı, ihracat, ithalat,verim