Fare Embriyoları ile Partenotların Gelişimsel Potansiyelleri ile Morfolojilerinin Karşılaştırılması


Matur İ., Solmaz S., POLAT S.

19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye